Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Lidmaatschap info

Lidmaatschap info

Lidmaatschap info

Lidmaatschap
U gaat een lidmaatschap aan met de HVV Hollandia voor de duur van een jaar, het verenigingsjaar duurt van 15 juni t/m 14 juni. U bent contributie verschuldigd over het gehele seizoen, ook bij blessures en tussentijdse opzegging. 
Opzeggen
Opzeggingen dienen voor 31 mei van het verenigingsjaar schriftelijk of per mail te geschieden via het postadres; HVV Hollandia, t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 2351 1620 EJ Hoorn of via de mail ledenadministratie@hvvhollandia.nl  Indien voor deze datum niet het lidmaatschap is opgezegd wordt het lidmaatschap van de HVV Hollandia stilzwijgend verlengd met een jaar. 

Digitaal overschrijven in amateurvoetbal
Digitaal overschrijven is ingevoerd in het gehele amateurvoetbal, dus zowel veld- als zaalvoetbal. Vanaf nu is het in de meeste gevallen niet meer nodig bij een verzoek tot overschrijving de (blauwe) papieren overschrijvingsformulieren in te vullen en naar de KNVB te sturen. Elke speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving digitaal laten regelen door zich te melden bij de nieuwe vereniging. Met behulp van Sportlink Club wordt de overschrijving dan in gang gezet. De huidige overschrijvingsregels (Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal) blijven van kracht, maar de uitvoering wordt veel gemakkelijker voor zowel de speler als de betrokken verenigingen. Zo is het niet meer nodig om de oude spelerspas op te sturen en dat geldt ook voor de Ledenmutatiekaart die in bepaalde gevallen nog noodzakelijk was. Een groot voordeel van digitaal overschrijven is dat de procedure veel sneller verloopt .Hoe gaat het in zijn werk? Het digitaal overschrijven is ingebouwd in de Ledenbeheer-module in Sportlink Club. De speler die wil overschrijven naar een andere vereniging, gaat naar deze vereniging toe om zich aan te melden. Bij het aanmelden van deze speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn. Bij goedkeuring van de aanmelding, wordt deze speler direct overgeschreven en kan hij uitkomen voor de nieuwe vereniging. Deze vereniging krijgt per mail een bevestigingsbericht die tegelijk dient als tijdelijke spelerspas. Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een mail aan de betrokken verenigingen.
Blokkade?
Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Op dit moment (tot het begin van de overschrijvingsperiode) is in principe alleen overschrijving mogelijk binnen de categorie-B. De betreffende speler moet dan hebben voldaan aan de financiële verplichtingen en worden afgemeld bij de oude vereniging. Deze overschrijving wordt dan direct goedgekeurd. Als de oude vereniging niet akkoord is, omdat het lid bijvoorbeeld (nog) niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, dan kan de vereniging dat via een blokkade in het systeem vastleggen. Als het lid alsnog aan de verplichtingen heeft voldaan, kan de blokkade worden verwijderd en volgt goedkeuring van de overschrijving. Een blokkade kan ook verband houden met het niveau van de speler (categorie-A). In deze periode van het jaar moet in dat geval aan de bond per email worden aangegeven, waarom deze speler dispensatie zou moeten krijgen. Als de KNVB hiervoor dispensatie verleent, is daarna ook deze overschrijving verder akkoord en kan de betreffende speler uitkomen voor de nieuwe vereniging. De definitieve goedkeuringsmail is ook dan de tijdelijke spelerspas. Kortom, verenigingen die de overschrijving mogelijk moeten maken voor een speler, kunnen dit zelf digitaal uitvoeren. De speler hoeft dus geen (blauw) formulier meer voor in

te vullen en dit af te laten tekenen door beide verenigingen. Digitaal overschrijven (en ook het intrekken van overschrijvingen) wordt ingevoerd in het gehele amateurvoetbal, dus zowel veld- als zaalvoetbal. Ook voor pupillenverklaringen hoeft geen apart formulier meer te worden ingevuld.

Contributiebetaling
HVV Hollandia werkt samen met ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met contributie innen. ClubCollect is geen incassobureau maar een ondersteunende partij die ervoor zorgt dat contributie innen makkelijker gaat. Voor zowel u als de vereniging levert dit veel voordelen op. Het grootste voordeel voor u is het betaalgemak en de mogelijk tot gespreid betalen (hiervoor wordt wel een kleine administratieve bijdrage in rekening gebracht).

ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inning over. Via e-mail, sms en/of per post zal ClubCollect u betaalverzoeken sturen namens onze vereniging. Met de link in de berichten die u ontvangt kunt u naar uw persoonlijke betaalpagina gaan. In deze beveiligde omgeving kunt u aangeven op welke manier u wenst te betalen. U kunt namelijk kiezen tussen een betaling ineens of een gespreide betaling. Gespreide betalingen gaan altijd middels automatische incasso, maar bij een betaling ineens heeft u de keuze tussen een betaling via automatische incasso en een betaling via iDEAL.
Bij de keuze voor gespreid betalen ontvangt u altijd een aankondiging voordat een bedrag wordt afgeschreven, zodat u altijd op de hoogte bent. Op uw persoonlijke betaalpagina kunt u ook alle facturen inzien en zo nodig vragen stellen over een bepaalde factuur.
Voor een andere wijze van betaling van de contributie (bijv. met strippenkaarten, via het Jeugdsportfonds, via Stichting Leergeld of via een bewindvoerder kunt u via dezelfde link een verzoek indienen en hierover een afspraak maken met de ledenadministratie.

Boetes (incl administratiekosten) worden 1 x per kwartaal in rekening gebracht, ook via ClubCollect. 

Om dat ClubCollect u betaalverzoeken zal sturen namens de vereniging, zullen er enkele persoonsgegevens worden gedeeld zoals het adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid, nooit worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen inzichtelijk voor de ledenadministratie. De verwerking van de persoonsgegevens zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de AVG. 

Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij u naar www.clubcollect.com/nl/members.
Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot de samenwerking met ClubCollect kunt u altijd terecht bij de ledenadministratie.
Indien er tijdens de samenwerking vragen of onduidelijkheden zijn staan zowel wij als ClubCollect hier altijd voor open.

Vrijwilligersplicht:
H.V.V. Hollandia heeft net zoals andere verenigingen behoefte aan een continue ondersteuning van en door vrijwilligers. Om alle activiteiten, werkzaamheden, taken, en diensten etc. binnen de voetbalvereniging goed te laten verlopen, moeten veel dingen worden geregeld. Een aantal vaste vrijwilligers ondersteunt onze vereniging al door één of meerdere taken te vervullen. Daarnaast werft HVV Hollandia ook actief vrijwilligers voor verschillende taken en diensten. Een vereniging als HVV Hollandia streeft daarmee naar de hoogste vorm van professionaliteit op de velden en ook daarbuiten.
Met ingang van 1 juli 2019 is elk (spelend) lid van de vereniging verplicht om tegemoet te komen aan het vervullen van taken en-of diensten voor de vereniging. Deze taken en diensten vallen onder het vrijwilligersbeleid van de vereniging. Het inplannen van deze taken gebeurt door middel van Club Mobiel.

Lidmaatschap aan de Voetbal Vereniging HVV Hollandia houdt in dat u zich ook committeert aan de statuten van de vereniging, het naleven van de gedragscode, het naleven van het verenigingsbeleid, kennis te hebben genomen van het privacyreglement en een bijdrage doet aan vrijwilligerstaken. Met het ondertekenen van het aanmeldformulier gaat u akkoord met het verrichten van taken of diensten voor de vereniging. Voor specifieke vragen over vrijwilligerstaken kun u zich richten tot de ledenadministratie.

Stappenplan club mobiel in verband met het uitvoeren van de taakplicht.

Zet de voetbal.nl app op je telefoon. Soms is het nodig om, als de app al op je telefoon staat, deze te verwijderen en opnieuw erop zetten.

Inloggen met het emailadres waarin je ingeschreven staat bij HVV Hollandia.

Als je voetbal.nl opent dan ga je linksonder naar persoonlijk en dan naar vrijwilliger.

Hier zie je status, mijn beschikbaarheid en mijn taken.

Vink bij mijn beschikbaarheid aan op welke dagen je een taak zou kunnen uitvoeren.

Vink bij mijn taken aan de taken die je zou willen uitvoeren.

Als de taken in het programma zijn gezet dan kunt u zelf inschrijven op de taken die zichtbaar zijn.

Op het moment dat u zich inschrijft op een taak, ontvangt u een push notificatie in de voetbal app en bent u verplicht deze taak uit te voeren. Als u onverwacht niet kan dan is er nog een mogelijkheid om te ruilen. Dit moet u zelf regelen! Dit gaat ook in de app. U ziet hiervoor 2 rode pijltjes staan bij de taak.
U bent verplicht om taken uit te voeren voor totaal 12 uren (dit zijn 60 punten). Hiervoor betaalt IEDEREEN een borg van 75,00 via de inning van de contributie. Nadat u de 12 uren hebt uitgevoerd, wordt het bedrag van 75,00 weer naar uw rekening overgemaakt. Als u al het hele seizoen vrijwilligerswerk doet bij Hollandia, bijvoorbeeld teammanager, dan wordt u uiteraard vrijgesteld van de taakplicht. Omdat alle gegevens soms nog niet bekend zijn is de factuur altijd inclusief de borg. Maakt u zich geen zorgen want als de namen van deze personen worden doorgegeven aan de administratie, dan wordt de borg weer teruggeboekt of als u de contributie in termijnen betaald verminderd op de factuur. Als de taken niet worden uitgevoerd dan ontvangt u niets terug van de borg!
Als u zelf al zeker weet dat u geen taken gaat uitvoeren of hier niet toe in staat bent, geef dit dan a.u.b. door aan de ledenadministratie. U koopt dan de taakplicht af met de 75,00 borg, waarmee de beheerder hopelijk iemand anders kan vinden om de taak uit te voeren. Natuurlijk schiet Hollandia hier niets mee op en hopen wij dat u 12 uren per seizoen kunt vrijmaken om de taken te volbrengen.

Omdat de taakplicht meestal niet kan worden uitgevoerd door het lid zelf komt dit voor rekening van de ouder. Vanaf 18 jaar mogen ze de taken zelf uitvoeren, maar dit is niet verplicht.


Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u mij altijd mailen op ledenadministratie@hvvhollandia.nl

Sara Kluft, (leden)administratie

Contributies Seizoen 2020-2021.
JO 11 €300,00 incl €75,00 taakplicht.
JO 13 €350,00 incl €75,00 taakplicht.
JO 14 €350,00 incl €75,00 taakplicht.
JO 15 €375,00 incl €75,00 taakplicht.
JO 16 €375,00 incl €75,00 taakplicht.
JO 17 €375,00 incl €75,00 taakplicht.
JO 18 €375,00 incl €75,00 taakplicht.
JO 21 €375,00 incl €75,00 taakplicht
Overige senioren en veteranen €160,00
Donateurs tot 65 jaar €90,00
Donateurs 65+ €70,00
Trainend lid €100,00

 

 

 

 

Aanmeldformulier nieuwe leden.

Adresgegevens

Aanvullende informatie i.v.m. de vrijwilligersplicht

Aanvullende informatie i.v.m. de vrijwilligersplicht

Aanvullende informatie i.v.m. de vrijwilligersplicht

Aanvullende informatie i.v.m. de vrijwilligersplicht

Aanvullende informatie i.v.m. de vrijwilligersplicht

Aanvullende informatie i.v.m. de vrijwilligersplicht

U verklaart de boverstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. U verklaart tevens de informatie over alle lidmaatschapinfo te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.


Let op! na het verzenden scrol uw formulier naar beneden om te bekijken of u alle vragen correct heeft beantwoord en het formulier is verzonden.* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!